Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
Τreasure Hunter
Τreasure Hunter
EUW (#1)
Người thách đấu
LP: 1173
Trận thắng: 65
-
2.
Hyoga Arayashiki
Hyoga Arayashiki
BR (#2)
Người thách đấu
LP: 928
Trận thắng: 58
-
3.
Jean el mago
Jean el mago
BR (#3)
Người thách đấu
LP: 925
Trận thắng: 71
-
4.
Asyc
Asyc
NA (#4)
Người thách đấu
LP: 913
Trận thắng: 82
-
5.
Permaban01159979
Permaban01159979
KR (#5)
Người thách đấu
LP: 905
Trận thắng: 52
-
6.
Rodnaldinho
Rodnaldinho
LAS (#6)
Người thách đấu
LP: 869
Trận thắng: 64
-
7.
shui di si chuan
shui di si chuan
BR (#7)
Người thách đấu
LP: 821
Trận thắng: 82
-
8.
Kisee
Kisee
OCE (#8)
Người thách đấu
LP: 792
Trận thắng: 71
-
9.
llaBvoy
llaBvoy
LAN (#9)
Người thách đấu
LP: 785
Trận thắng: 48
-
10.
Boy
Boy
EUNE (#10)
Người thách đấu
LP: 781
Trận thắng: 65
-
11.
T1 Cuzz
T1 Cuzz
KR (#11)
Người thách đấu
LP: 777
Trận thắng: 56
-
12.
originalpainting
originalpainting
OCE (#12)
Người thách đấu
LP: 777
Trận thắng: 51
-
13.
はいばら
はいばら
JP (#13)
Người thách đấu
LP: 771
Trận thắng: 53
-
14.
marianox10
marianox10
LAS (#14)
Người thách đấu
LP: 765
Trận thắng: 67
-
15.
MaroIa Boy
MaroIa Boy
BR (#15)
Người thách đấu
LP: 765
Trận thắng: 49
-
16.
Coatpustmain
Coatpustmain
EUNE (#16)
Người thách đấu
LP: 740
Trận thắng: 67
-
17.
JUGKlNG
JUGKlNG
KR (#17)
Người thách đấu
LP: 739
Trận thắng: 50
-
18.
Cabez0n
Cabez0n
LAS (#18)
Người thách đấu
LP: 718
Trận thắng: 52
-
19.
Like a sun
Like a sun
JP (#19)
Người thách đấu
LP: 715
Trận thắng: 47
-
20.
ylxmml
ylxmml
OCE (#20)
Người thách đấu
LP: 711
Trận thắng: 47
-
21.
Mystr
Mystr
BR (#21)
Người thách đấu
LP: 710
Trận thắng: 56
-
22.
MIDKlNG
MIDKlNG
KR (#22)
Người thách đấu
LP: 688
Trận thắng: 61
-
23.
Luuuuuuuuuukz
Luuuuuuuuuukz
BR (#23)
Người thách đấu
LP: 677
Trận thắng: 56
-
24.
Badlulu
Badlulu
EUW (#24)
Người thách đấu
LP: 666
Trận thắng: 52
-
25.
M4thi
M4thi
LAS (#25)
Người thách đấu
LP: 655
Trận thắng: 57
-
26.
cihan fun acc
cihan fun acc
TR (#26)
Người thách đấu
LP: 645
Trận thắng: 69
-
27.
Violet0
Violet0
OCE (#27)
Người thách đấu
LP: 641
Trận thắng: 69
-
28.
Danbe
Danbe
LAS (#28)
Người thách đấu
LP: 634
Trận thắng: 61
-
29.
MSF Chovy
MSF Chovy
EUW (#29)
Người thách đấu
LP: 631
Trận thắng: 63
-
30.
Laeclarianan
Laeclarianan
TR (#30)
Người thách đấu
LP: 610
Trận thắng: 53
-
31.
XiaoHuaSheng7
XiaoHuaSheng7
KR (#31)
Người thách đấu
LP: 604
Trận thắng: 54
-
32.
elole
elole
KR (#32)
Người thách đấu
LP: 602
Trận thắng: 56
-
33.
Lathyrus
Lathyrus
EUW (#33)
Người thách đấu
LP: 600
Trận thắng: 61
-
34.
SYA Xunio
SYA Xunio
BR (#34)
Người thách đấu
LP: 595
Trận thắng: 46
-
35.
Fleshyy
Fleshyy
TR (#35)
Người thách đấu
LP: 594
Trận thắng: 51
-
36.
comeoncome
comeoncome
KR (#36)
Người thách đấu
LP: 591
Trận thắng: 73
-
37.
BB Solarcix
BB Solarcix
TR (#37)
Người thách đấu
LP: 591
Trận thắng: 43
Kim cương IV
LP: 52
Trận thắng: 7
38.
Agurin
Agurin
EUW (#38)
Người thách đấu
LP: 581
Trận thắng: 56
-
39.
bgob1
bgob1
BR (#39)
Người thách đấu
LP: 580
Trận thắng: 52
-
40.
llaMightybear
llaMightybear
LAN (#40)
Người thách đấu
LP: 580
Trận thắng: 42
-
41.
TwTv Talongodx
TwTv Talongodx
EUW (#41)
Người thách đấu
LP: 579
Trận thắng: 63
-
42.
Mitchell Shaw
Mitchell Shaw
OCE (#42)
Người thách đấu
LP: 578
Trận thắng: 42
-
43.
phlaty
phlaty
EUW (#43)
Người thách đấu
LP: 552
Trận thắng: 52
-
44.
odio a las minas
odio a las minas
LAS (#44)
Người thách đấu
LP: 550
Trận thắng: 47
-
45.
Deiv1d
Deiv1d
LAN (#45)
Người thách đấu
LP: 541
Trận thắng: 58
-
46.
coolcuecambawman
coolcuecambawman
EUW (#46)
Người thách đấu
LP: 541
Trận thắng: 55
-
47.
5 in G FlatMajor
5 in G FlatMajor
NA (#47)
Người thách đấu
LP: 538
Trận thắng: 74
-
48.
Liiv OnFleek
Liiv OnFleek
KR (#48)
Người thách đấu
LP: 538
Trận thắng: 62
-
49.
Kyahsu
Kyahsu
LAN (#49)
Người thách đấu
LP: 534
Trận thắng: 41
-
50.
RGW Quellox
RGW Quellox
BR (#50)
Người thách đấu
LP: 525
Trận thắng: 34
-
51.
Mighty Thresh
Mighty Thresh
EUNE (#51)
Người thách đấu
LP: 520
Trận thắng: 38
-
52.
1Shady
1Shady
NA (#52)
Người thách đấu
LP: 518
Trận thắng: 78
-
53.
1Vitu
1Vitu
BR (#53)
Người thách đấu
LP: 517
Trận thắng: 76
-
54.
temporarily sad
temporarily sad
EUNE (#54)
Người thách đấu
LP: 514
Trận thắng: 57
-
55.
bigboifish
bigboifish
NA (#55)
Người thách đấu
LP: 513
Trận thắng: 68
-
56.
Eyer
Eyer
BR (#56)
Người thách đấu
LP: 512
Trận thắng: 60
-
57.
Va por ti Kathe
Va por ti Kathe
LAN (#57)
Người thách đấu
LP: 510
Trận thắng: 59
-
58.
UNO REBAIXADO
UNO REBAIXADO
JP (#58)
Người thách đấu
LP: 510
Trận thắng: 40
-
59.
R1verQaQ
R1verQaQ
OCE (#59)
Người thách đấu
LP: 509
Trận thắng: 62
-
60.
pr1meé
pr1meé
EUW (#60)
Người thách đấu
LP: 509
Trận thắng: 61
-
61.
LDLC Exakick
LDLC Exakick
EUW (#61)
Người thách đấu
LP: 509
Trận thắng: 43
-
62.
T0WN
T0WN
NA (#62)
Người thách đấu
LP: 508
Trận thắng: 66
-
63.
Daenerysz
Daenerysz
BR (#63)
Người thách đấu
LP: 508
Trận thắng: 52
-
64.
EL B0LIVIANO
EL B0LIVIANO
LAN (#64)
Người thách đấu
LP: 507
Trận thắng: 67
-
65.
LGD
LGD
JP (#65)
Người thách đấu
LP: 505
Trận thắng: 42
-
66.
Enfery
Enfery
BR (#66)
Người thách đấu
LP: 504
Trận thắng: 65
-
67.
charming melody
charming melody
RU (#67)
Người thách đấu
LP: 504
Trận thắng: 37
-
68.
FLY Diamond
FLY Diamond
OCE (#68)
Người thách đấu
LP: 503
Trận thắng: 61
-
69.
kakatte koi
kakatte koi
BR (#69)
Người thách đấu
LP: 502
Trận thắng: 51
-
70.
asuyfgqywefqTY
asuyfgqywefqTY
LAN (#70)
Người thách đấu
LP: 500
Trận thắng: 43
-
71.
Razørk Activoo
Razørk Activoo
EUW (#71)
Người thách đấu
LP: 500
Trận thắng: 35
-
72.
HOMI DAS CAVERNA
HOMI DAS CAVERNA
BR (#72)
Người thách đấu
LP: 479
Trận thắng: 53
-
73.
King Meowri
King Meowri
LAS (#73)
Người thách đấu
LP: 462
Trận thắng: 69
-
74.
tyrinxd
tyrinxd
BR (#74)
GrandMaster
LP: 550
Trận thắng: 55
-
75.
Doss The Boss
Doss The Boss
EUW (#75)
GrandMaster
LP: 549
Trận thắng: 48
-
76.
Aladoric
Aladoric
OCE (#76)
GrandMaster
LP: 538
Trận thắng: 73
-
77.
Lacris
Lacris
TR (#77)
GrandMaster
LP: 531
Trận thắng: 41
-
78.
My year
My year
EUW (#78)
GrandMaster
LP: 523
Trận thắng: 61
-
79.
exselor
exselor
LAS (#79)
GrandMaster
LP: 514
Trận thắng: 50
-
80.
Kayto
Kayto
EUNE (#80)
GrandMaster
LP: 507
Trận thắng: 62
-
81.
TOMNAMZINHO
TOMNAMZINHO
BR (#81)
GrandMaster
LP: 505
Trận thắng: 53
-
82.
No God Complex
No God Complex
EUW (#82)
GrandMaster
LP: 498
Trận thắng: 59
-
83.
fjgyqwjsaqxcaa
fjgyqwjsaqxcaa
EUW (#83)
GrandMaster
LP: 478
Trận thắng: 80
-
84.
호잇이
호잇이
KR (#84)
GrandMaster
LP: 476
Trận thắng: 65
-
85.
댕청잇
댕청잇
KR (#85)
GrandMaster
LP: 475
Trận thắng: 38
-
86.
i dodge all
i dodge all
EUW (#86)
GrandMaster
LP: 472
Trận thắng: 47
-
87.
rolEˆ
rolEˆ
LAS (#87)
GrandMaster
LP: 470
Trận thắng: 43
-
88.
빡 표
빡 표
KR (#88)
GrandMaster
LP: 468
Trận thắng: 52
-
89.
Nikkone
Nikkone
NA (#89)
GrandMaster
LP: 468
Trận thắng: 46
-
90.
gunkrab
gunkrab
OCE (#90)
GrandMaster
LP: 466
Trận thắng: 42
-
91.
Kesha
Kesha
EUW (#91)
GrandMaster
LP: 459
Trận thắng: 74
-
92.
l EDJI l
l EDJI l
BR (#92)
GrandMaster
LP: 457
Trận thắng: 79
-
93.
Kite Machine
Kite Machine
EUW (#93)
GrandMaster
LP: 457
Trận thắng: 44
-
94.
TraYtoN
TraYtoN
EUW (#94)
GrandMaster
LP: 453
Trận thắng: 54
-
95.
Quindinho
Quindinho
BR (#95)
GrandMaster
LP: 450
Trận thắng: 64
-
96.
Lodurb
Lodurb
KR (#96)
GrandMaster
LP: 450
Trận thắng: 39
-
97.
é o focus
é o focus
BR (#97)
GrandMaster
LP: 449
Trận thắng: 52
-
98.
Skeanz
Skeanz
EUW (#98)
GrandMaster
LP: 449
Trận thắng: 44
-
99.
Frepz
Frepz
BR (#99)
GrandMaster
LP: 445
Trận thắng: 67
-
100.
IW Oguzkhand
IW Oguzkhand
EUW (#100)
GrandMaster
LP: 445
Trận thắng: 63
-
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: