Replay trước

Xếp Hạng Đơn/Đôi (13:58)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (13:58) Thất bại
5 / 0 / 1
98 CS - 7k Vàng
Khiên DoranĐai Thanh ThoátChùy Phản KíchGiáp Lụa
Giày Thép GaiMắt Xanh
Kiếm DoranThủy KiếmRìu Nhanh NhẹnHồng Ngọc
Mắt Xanh
1 / 5 / 1
33 CS - 3.5k Vàng
9 / 2 / 7
69 CS - 7.2k Vàng
Bão Tố LudenÁo VảiThuốc Tái Sử DụngPhong Ấn Hắc Ám
Giày Pháp SưMáy Quét Oracle
Dây Thép GaiThuốc Tái Sử DụngBúa GỗKiếm Dài
Giày XịnHỏa NgọcMắt Xanh
2 / 9 / 0
53 CS - 4.1k Vàng
2 / 1 / 9
77 CS - 6.3k Vàng
Thuốc Tái Sử DụngĐai Tên Lửa HextechSách CũGiày Pháp Sư
Phong Ấn Hắc ÁmNhẫn DoranMắt Xanh
Giày Cuồng NộDao GămDao GămDao Găm
Dao GămMắt Xanh
1 / 6 / 1
51 CS - 3.4k Vàng
7 / 0 / 5
109 CS - 7.2k Vàng
Kiếm DoranThuốc Tái Sử DụngMóc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng Nộ
Mắt Xanh
Kiếm DoranBó Tên Ánh SángThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
Mắt Xanh
1 / 3 / 1
54 CS - 3.4k Vàng
3 / 2 / 13
8 CS - 6.1k Vàng
Mảnh Chân BăngTrát Lệnh Đế VươngGiày Khai Sáng IoniaSách Cũ
Máy Quét Oracle
Gương Thần BandleThuốc Tái Sử DụngHồng NgọcNanh Băng
Giày BạcMáy Quét Oracle
0 / 3 / 1
18 CS - 3.4k Vàng
(11.1)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:15)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:15) Chiến thắng
0 / 3 / 2
84 CS - 4.2k Vàng
Khiên DoranBúa GỗHỏa NgọcCuốc Chim
GiàyGiáp LụaMắt Xanh
Thuốc Tái Sử DụngMặt Nạ Thống Khổ LiandryNước Mắt Nữ ThầnGiáp Tay Seeker
Thấu Kính Viễn Thị
3 / 2 / 3
110 CS - 5.6k Vàng
4 / 2 / 0
107 CS - 6.5k Vàng
Cung Phong LinhThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátCuốc Chim
GiàyDao Hung TànMáy Quét Oracle
Giày Pháp SưThuốc Tái Sử DụngLưỡi Hái Bóng ĐêmPhong Ấn Hắc Ám
Thủy KiếmMáy Quét Oracle
5 / 0 / 5
76 CS - 6.3k Vàng
0 / 5 / 3
74 CS - 4k Vàng
Nhẫn DoranMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử DụngBí Chương Thất Truyền
Giày Pháp SưGậy Bùng NổMắt Xanh
Cung Phong LinhBình Thuốc Biến DịKiếm DàiGiày Cuồng Nộ
Thủy KiếmKiếm DàiMắt Xanh
5 / 2 / 0
129 CS - 7.4k Vàng
1 / 5 / 1
87 CS - 4.3k Vàng
Bó Tên Ánh SángGiày Cuồng NộCuốc ChimKiếm Doran
Áo Choàng TímMắt Xanh
Móc Diệt Thủy QuáiCuồng Cung RunaanGiàyDao Găm
Kiếm DoranMắt Xanh
5 / 1 / 5
147 CS - 9k Vàng
0 / 4 / 2
17 CS - 3.4k Vàng
Nanh BăngHỏa NgọcÁo VảiGiáp Lụa
GiàyMáy Quét Oracle
Dây Chuyền Iron SolariGiáp Thép Cổ NgữGiày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
1 / 0 / 7
24 CS - 4.9k Vàng
(11.1)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:18)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:18) Thất bại
4 / 4 / 2
112 CS - 7.2k Vàng
Áo Choàng GaiChùy Phản KíchGiày Thép GaiKiếm Doran
Kiếm DoranMắt Xanh
Kiếm DoranKiếm DoranDây Thép GaiDao Hung Tàn
Kiếm DàiGiày Thép GaiMắt Xanh
4 / 5 / 0
124 CS - 6.1k Vàng
3 / 1 / 5
139 CS - 7.3k Vàng
Hồng NgọcChùy Hấp HuyếtBúa GỗGiày Thép Gai
Máy Quét Oracle
Giày Khai Sáng IoniaThuốc Tái Sử DụngLưỡi Hái Bóng ĐêmMáy Quét Oracle
5 / 3 / 0
100 CS - 6k Vàng
4 / 1 / 7
73 CS - 6k Vàng
Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưHồng NgọcNhẫn Doran
Giáp LụaPhong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle
Máy Chuyển Pha HextechGiày Pháp SưKhiên DoranMắt Xanh
0 / 3 / 1
96 CS - 4.1k Vàng
4 / 2 / 7
105 CS - 6.6k Vàng
Cung Phong LinhLưỡi HáiGiày Cuồng NộMắt Xanh
Thuốc Tái Sử DụngKiếm DoranGiày Cuồng NộÁo Choàng Tím
Cuốc ChimBó Tên Ánh SángMắt Xanh
0 / 5 / 4
108 CS - 5.1k Vàng
5 / 1 / 7
8 CS - 5.8k Vàng
Giày Cơ ĐộngThuốc Tái Sử DụngTrát Lệnh Đế VươngMảnh Chân Băng
Mắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Lá Chắn TargonGiày BạcĐai Thanh ThoátHỏa Ngọc
Mắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
0 / 4 / 2
23 CS - 3.4k Vàng
(11.1)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (10:23)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (10:23) Thất bại
0 / 0 / 0
88 CS - 4.9k Vàng
Giày Cuồng NộDây Thép GaiDao GămKhiên Doran
Kiếm DàiMắt Xanh
Kiếm DoranThuốc Tái Sử DụngBánh QuyMắt Xanh
0 / 0 / 0
17 CS - 1.8k Vàng
0 / 1 / 2
52 CS - 3k Vàng
Thuốc Tái Sử DụngGiáp LụaGiàyTàn Tích Bami
Máy Quét Oracle
Thuốc Tái Sử DụngGương Thần BandleHỏa NgọcGiày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
0 / 0 / 3
66 CS - 3.5k Vàng
3 / 1 / 0
81 CS - 4.3k Vàng
Thuốc Tái Sử DụngBí Chương Thất TruyềnNhẫn DoranGiày
Mắt Xanh
Kiếm DoranKiếm DàiCuốc ChimGiày
Mắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
1 / 3 / 0
50 CS - 2.9k Vàng
3 / 1 / 0
70 CS - 4.1k Vàng
Kiếm DoranCuốc ChimBó Tên Ánh SángKiếm Dài
GiàyMắt Xanh
GiàyKiếm DoranCuốc ChimBó Tên Ánh Sáng
Mắt Xanh
3 / 2 / 0
72 CS - 3.9k Vàng
0 / 2 / 2
16 CS - 2.4k Vàng
Khiên Cổ VậtGiày Thủy NgânMắt Kiểm SoátMắt Xanh
Mắt Kiểm SoátLưỡi Hái U LinhGiày Khai Sáng IoniaGương Thần Bandle
Nước Mắt Nữ ThầnMáy Quét Oracle
1 / 1 / 3
5 CS - 3.1k Vàng
(11.1)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (21:11)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (21:11) Chiến thắng
1 / 1 / 2
177 CS - 7.3k Vàng
Khiên DoranChùy Hấp HuyếtBúa GỗCuốc Chim
Hồng NgọcGiàyMắt Xanh
Khiên Thái DươngÁo Choàng GaiHồng NgọcKhiên Doran
Giày Thép GaiThấu Kính Viễn Thị
1 / 1 / 4
120 CS - 6.6k Vàng
1 / 8 / 5
111 CS - 6.3k Vàng
Thuốc Tái Sử DụngCung Phong LinhDao Hung TànGiày
Kiếm DàiMáy Quét Oracle
Lưỡi Hái Bóng ĐêmGiày Khai Sáng IoniaĐồng Hồ Cát ZhonyaPhong Ấn Hắc Ám
Mắt Xanh
5 / 4 / 8
129 CS - 8.5k Vàng
4 / 5 / 3
91 CS - 6.3k Vàng
Chùy Phản KíchGiày Thép GaiHỏa NgọcKhiên Doran
Giáp LụaMắt Xanh
Kiếm DoranGiày Cuồng NộNỏ Tử ThủVô Cực Kiếm
Giáp LụaMắt Sứ Giả
5 / 1 / 4
179 CS - 9.9k Vàng
1 / 5 / 4
141 CS - 6.4k Vàng
Nhẫn DoranBão Tố LudenGiày Pháp SưThủy Kiếm
Sách CũMắt Xanh
Kiếm DoranNỏ Tử ThủGiày Cuồng NộSúng Hải Tặc
Huyết TrượngÁo Choàng TímThấu Kính Viễn Thị
7 / 0 / 5
184 CS - 10.6k Vàng
1 / 2 / 5
17 CS - 5k Vàng
Mảnh Chân BăngGiày Khai Sáng IoniaBùa Nguyệt ThạchBùa Tiên
Sách CũMáy Quét Oracle
Trát Lệnh Đế VươngPhong Ấn Hắc ÁmGiày Cơ ĐộngMảnh Chân Băng
Sách CũDị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
3 / 2 / 12
7 CS - 6.5k Vàng
(11.1)