Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở JP

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở JP

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
はいばら
はいばら
JP (#1)
Người thách đấu
LP: 698
Trận thắng: 47
-
2.
Like a sun
Like a sun
JP (#2)
Người thách đấu
LP: 691
Trận thắng: 46
-
3.
LGD
LGD
JP (#3)
Người thách đấu
LP: 502
Trận thắng: 40
-
4.
UNO REBAIXADO
UNO REBAIXADO
JP (#4)
GrandMaster
LP: 464
Trận thắng: 38
-
5.
ひよんじゆん
ひよんじゆん
JP (#5)
GrandMaster
LP: 448
Trận thắng: 44
-
6.
AnUglyBroccoli
AnUglyBroccoli
JP (#6)
GrandMaster
LP: 330
Trận thắng: 31
-
7.
senzawa
senzawa
JP (#7)
GrandMaster
LP: 256
Trận thắng: 31
-
8.
2000y
2000y
JP (#8)
GrandMaster
LP: 238
Trận thắng: 34
-
9.
Clover
Clover
JP (#9)
GrandMaster
LP: 217
Trận thắng: 29
-
10.
ねすてぃー
ねすてぃー
JP (#10)
Cao thủ
LP: 76
Trận thắng: 44
-
11.
Nero12345678
Nero12345678
JP (#11)
Cao thủ
LP: 41
Trận thắng: 20
-
12.
そらまる
そらまる
JP (#12)
Cao thủ
LP: 1
Trận thắng: 59
-
13.
Best
Best
JP (#13)
Cao thủ
LP: 1
Trận thắng: 55
-
14.
博文代V862097141
博文代V862097141
JP (#14)
Cao thủ
LP: 1
Trận thắng: 17
-
15.
月 夢
月 夢
JP (#15)
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 61
-
16.
両儀式ちゃん
両儀式ちゃん
JP (#16)
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 30
-
17.
Dragon all give
Dragon all give
JP (#17)
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 45
Bạch kim II
LP: 33
Trận thắng: 8
18.
jap jap punch
jap jap punch
JP (#18)
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 45
-
19.
虚刀鑢
虚刀鑢
JP (#19)
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 37
-
20.
日本人
日本人
JP (#20)
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 37
-
21.
dresscode
dresscode
JP (#21)
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 26
-
22.
菜奈那
菜奈那
JP (#22)
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 18
-
23.
Wsavh
Wsavh
JP (#23)
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 15
-
24.
DESTRUCTION
DESTRUCTION
JP (#24)
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 14
-
25.
EDG87pawN
EDG87pawN
JP (#25)
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 12
-
26.
私は頭がかたい
私は頭がかたい
JP (#26)
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 10
-
27.
Yuumi陪代加V  W
Yuumi陪代加V W
JP (#27)
Kim cương I
LP: 99
Trận thắng: 13
-
28.
Air
Air
JP (#28)
Kim cương I
LP: 91
Trận thắng: 10
-
29.
zhen de xi ba
zhen de xi ba
JP (#29)
Kim cương I
LP: 83
Trận thắng: 16
-
30.
我很虚弱
我很虚弱
JP (#30)
Kim cương I
LP: 82
Trận thắng: 31
-
31.
すみません T T
すみません T T
JP (#31)
Kim cương I
LP: 81
Trận thắng: 35
-
32.
ましょ
ましょ
JP (#32)
Kim cương I
LP: 80
Trận thắng: 39
-
33.
CHLENIX 1337
CHLENIX 1337
JP (#33)
Kim cương I
LP: 74
Trận thắng: 23
-
34.
Bandit Keith
Bandit Keith
JP (#34)
Kim cương I
LP: 74
Trận thắng: 12
-
35.
眠りたいw
眠りたいw
JP (#35)
Kim cương I
LP: 70
Trận thắng: 40
-
36.
3秒で爆発するtop
3秒で爆発するtop
JP (#36)
Kim cương I
LP: 69
Trận thắng: 25
-
37.
Eugeo
Eugeo
JP (#37)
Kim cương I
LP: 62
Trận thắng: 11
-
38.
VIGORMAN
VIGORMAN
JP (#38)
Kim cương I
LP: 53
Trận thắng: 28
-
39.
阿良々木 火憐
阿良々木 火憐
JP (#39)
Kim cương I
LP: 52
Trận thắng: 30
-
40.
きゅあ みらん
きゅあ みらん
JP (#40)
Kim cương I
LP: 52
Trận thắng: 11
-
41.
二次元mid
二次元mid
JP (#41)
Kim cương I
LP: 50
Trận thắng: 15
-
42.
さよならの朝に約束の花をかざろう
さよならの朝に約束の花をかざろう
JP (#42)
Kim cương I
LP: 45
Trận thắng: 13
-
43.
胖胖陪V L376518
胖胖陪V L376518
JP (#43)
Kim cương I
LP: 41
Trận thắng: 70
-
44.
Cold2
Cold2
JP (#44)
Kim cương I
LP: 41
Trận thắng: 10
-
45.
混 子
混 子
JP (#45)
Kim cương I
LP: 39
Trận thắng: 26
-
46.
Free HK
Free HK
JP (#46)
Kim cương I
LP: 37
Trận thắng: 20
-
47.
白 凡
白 凡
JP (#47)
Kim cương I
LP: 33
Trận thắng: 27
-
48.
SKT T1 Razgriz
SKT T1 Razgriz
JP (#48)
Kim cương I
LP: 31
Trận thắng: 18
-
49.
うっしぃ
うっしぃ
JP (#49)
Kim cương I
LP: 28
Trận thắng: 33
-
50.
る あ
る あ
JP (#50)
Kim cương I
LP: 28
Trận thắng: 16
-
51.
ふじもと
ふじもと
JP (#51)
Kim cương I
LP: 26
Trận thắng: 18
-
52.
pecotte1
pecotte1
JP (#52)
Kim cương I
LP: 23
Trận thắng: 10
-
53.
BieDanShaWo
BieDanShaWo
JP (#53)
Kim cương I
LP: 21
Trận thắng: 9
-
54.
Twin Angel BREAK
Twin Angel BREAK
JP (#54)
Kim cương I
LP: 11
Trận thắng: 57
-
55.
夜空を舞う星たち
夜空を舞う星たち
JP (#55)
Kim cương I
LP: 4
Trận thắng: 34
-
56.
ぽろまるっ
ぽろまるっ
JP (#56)
Kim cương I
LP: 1
Trận thắng: 21
-
57.
Harunika
Harunika
JP (#57)
Kim cương I
LP: 1
Trận thắng: 15
-
58.
秋月Akizuki
秋月Akizuki
JP (#58)
Kim cương I
LP: 1
Trận thắng: 8
-
59.
BullchaN
BullchaN
JP (#59)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 13
-
60.
your waifu bf
your waifu bf
JP (#60)
Kim cương II
LP: 97
Trận thắng: 17
-
61.
poesy
poesy
JP (#61)
Kim cương II
LP: 81
Trận thắng: 14
-
62.
lQAQll
lQAQll
JP (#62)
Kim cương II
LP: 80
Trận thắng: 70
-
63.
Alpha stigma
Alpha stigma
JP (#63)
Kim cương II
LP: 76
Trận thắng: 66
-
64.
Frank
Frank
JP (#64)
Kim cương II
LP: 75
Trận thắng: 46
-
65.
xylt
xylt
JP (#65)
Kim cương II
LP: 75
Trận thắng: 37
-
66.
Thebausffs
Thebausffs
JP (#66)
Kim cương II
LP: 69
Trận thắng: 21
-
67.
Kªîšª bºt
Kªîšª bºt
JP (#67)
Kim cương II
LP: 68
Trận thắng: 28
-
68.
ToyFrog
ToyFrog
JP (#68)
Kim cương II
LP: 66
Trận thắng: 63
-
69.
irony
irony
JP (#69)
Kim cương II
LP: 63
Trận thắng: 39
-
70.
98k代Vlxslxs9858
98k代Vlxslxs9858
JP (#70)
Kim cương II
LP: 63
Trận thắng: 8
-
71.
丨StarRanger丨
丨StarRanger丨
JP (#71)
Kim cương II
LP: 63
Trận thắng: 8
-
72.
Rune Meàri
Rune Meàri
JP (#72)
Kim cương II
LP: 63
Trận thắng: 7
-
73.
闇カゼ
闇カゼ
JP (#73)
Kim cương II
LP: 59
Trận thắng: 40
-
74.
かれん123
かれん123
JP (#74)
Kim cương II
LP: 57
Trận thắng: 37
-
75.
JustLikeThetKR
JustLikeThetKR
JP (#75)
Kim cương II
LP: 55
Trận thắng: 35
-
76.
hetel
hetel
JP (#76)
Kim cương II
LP: 51
Trận thắng: 31
-
77.
X1nMix
X1nMix
JP (#77)
Kim cương II
LP: 50
Trận thắng: 60
-
78.
AYING
AYING
JP (#78)
Kim cương II
LP: 48
Trận thắng: 35
-
79.
ASSASSlN
ASSASSlN
JP (#79)
Kim cương II
LP: 46
Trận thắng: 19
-
80.
七尾 百合子
七尾 百合子
JP (#80)
Kim cương II
LP: 46
Trận thắng: 19
-
81.
TOPTOON77
TOPTOON77
JP (#81)
Kim cương II
LP: 42
Trận thắng: 8
-
82.
心鱗宝
心鱗宝
JP (#82)
Kim cương II
LP: 41
Trận thắng: 41
-
83.
のっの
のっの
JP (#83)
Kim cương II
LP: 38
Trận thắng: 8
-
84.
金色のヨッシー
金色のヨッシー
JP (#84)
Kim cương II
LP: 35
Trận thắng: 27
-
85.
tuyagun
tuyagun
JP (#85)
Kim cương II
LP: 34
Trận thắng: 12
-
86.
CatchMeIfYouCan1
CatchMeIfYouCan1
JP (#86)
Kim cương II
LP: 30
Trận thắng: 77
-
87.
Merrybell
Merrybell
JP (#87)
Kim cương II
LP: 30
Trận thắng: 16
-
88.
メンへラ万太郎
メンへラ万太郎
JP (#88)
Kim cương II
LP: 28
Trận thắng: 36
-
89.
わすれもの
わすれもの
JP (#89)
Kim cương II
LP: 27
Trận thắng: 31
-
90.
キヨシ
キヨシ
JP (#90)
Kim cương II
LP: 26
Trận thắng: 33
-
91.
ezgameboys
ezgameboys
JP (#91)
Kim cương II
LP: 26
Trận thắng: 9
-
92.
SiIly man
SiIly man
JP (#92)
Kim cương II
LP: 23
Trận thắng: 10
-
93.
うんぢ
うんぢ
JP (#93)
Kim cương II
LP: 22
Trận thắng: 26
-
94.
特うまチムキ君
特うまチムキ君
JP (#94)
Kim cương II
LP: 21
Trận thắng: 40
-
95.
わきまえなさい
わきまえなさい
JP (#95)
Kim cương II
LP: 16
Trận thắng: 16
-
96.
めうめう
めうめう
JP (#96)
Kim cương II
LP: 14
Trận thắng: 9
-
97.
Makinyan
Makinyan
JP (#97)
Kim cương II
LP: 13
Trận thắng: 33
-
98.
鳥鳥鳥
鳥鳥鳥
JP (#98)
Kim cương II
LP: 13
Trận thắng: 26
-
99.
西木野i真姫
西木野i真姫
JP (#99)
Kim cương II
LP: 13
Trận thắng: 25
-
100.
我最可愛
我最可愛
JP (#100)
Kim cương II
LP: 12
Trận thắng: 24
-
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: