Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở BR

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở BR

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
Hyoga Arayashiki
Hyoga Arayashiki
BR (#1)
Người thách đấu
LP: 1076
Trận thắng: 71
-
2.
imprevisíveI
imprevisíveI
BR (#2)
Người thách đấu
LP: 933
Trận thắng: 92
-
3.
shui di si chuan
shui di si chuan
BR (#3)
Người thách đấu
LP: 860
Trận thắng: 107
-
4.
MaroIa Boy
MaroIa Boy
BR (#4)
Người thách đấu
LP: 835
Trận thắng: 64
-
5.
tyrinxd
tyrinxd
BR (#5)
Người thách đấu
LP: 827
Trận thắng: 76
-
6.
Mystr
Mystr
BR (#6)
Người thách đấu
LP: 715
Trận thắng: 61
-
7.
Luuuuuuuuuukz
Luuuuuuuuuukz
BR (#7)
Người thách đấu
LP: 685
Trận thắng: 61
-
8.
FUR Follow
FUR Follow
BR (#8)
Người thách đấu
LP: 619
Trận thắng: 41
-
9.
SYA Xunio
SYA Xunio
BR (#9)
Người thách đấu
LP: 607
Trận thắng: 54
-
10.
Frepz
Frepz
BR (#10)
Người thách đấu
LP: 598
Trận thắng: 89
-
11.
ROBOCA DE SACOLA
ROBOCA DE SACOLA
BR (#11)
Người thách đấu
LP: 589
Trận thắng: 50
-
12.
RGW Quellox
RGW Quellox
BR (#12)
Người thách đấu
LP: 587
Trận thắng: 41
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 6
13.
bgob1
bgob1
BR (#13)
Người thách đấu
LP: 584
Trận thắng: 53
-
14.
Quindinho
Quindinho
BR (#14)
Người thách đấu
LP: 583
Trận thắng: 83
-
15.
HOW 2 BLUE KAYN
HOW 2 BLUE KAYN
BR (#15)
Người thách đấu
LP: 580
Trận thắng: 57
-
16.
its the ZECAS
its the ZECAS
BR (#16)
Người thách đấu
LP: 567
Trận thắng: 62
-
17.
paiN JG1
paiN JG1
BR (#17)
Người thách đấu
LP: 529
Trận thắng: 43
-
18.
Eyer
Eyer
BR (#18)
Người thách đấu
LP: 528
Trận thắng: 61
-
19.
KraTos2
KraTos2
BR (#19)
Người thách đấu
LP: 528
Trận thắng: 55
-
20.
Enfery
Enfery
BR (#20)
Người thách đấu
LP: 522
Trận thắng: 75
-
21.
v0k Lone
v0k Lone
BR (#21)
Người thách đấu
LP: 522
Trận thắng: 64
-
22.
Little Mandiocaa
Little Mandiocaa
BR (#22)
Người thách đấu
LP: 514
Trận thắng: 55
-
23.
kákashi
kákashi
BR (#23)
Người thách đấu
LP: 512
Trận thắng: 50
-
24.
1Vitu
1Vitu
BR (#24)
Người thách đấu
LP: 505
Trận thắng: 85
-
25.
Griba1
Griba1
BR (#25)
Người thách đấu
LP: 504
Trận thắng: 72
-
26.
VINl1
VINl1
BR (#26)
Người thách đấu
LP: 500
Trận thắng: 57
-
27.
Daenerysz
Daenerysz
BR (#27)
Người thách đấu
LP: 500
Trận thắng: 53
-
28.
SwördArt
SwördArt
BR (#28)
Người thách đấu
LP: 500
Trận thắng: 43
-
29.
dontbeemotional
dontbeemotional
BR (#29)
Người thách đấu
LP: 486
Trận thắng: 70
-
30.
ZAC 360
ZAC 360
BR (#30)
GrandMaster
LP: 533
Trận thắng: 94
-
31.
ProDelta
ProDelta
BR (#31)
GrandMaster
LP: 518
Trận thắng: 46
-
32.
S1512
S1512
BR (#32)
GrandMaster
LP: 511
Trận thắng: 48
-
33.
Luks Said
Luks Said
BR (#33)
GrandMaster
LP: 500
Trận thắng: 86
-
34.
kakatte koi
kakatte koi
BR (#34)
GrandMaster
LP: 473
Trận thắng: 63
-
35.
vatten
vatten
BR (#35)
GrandMaster
LP: 466
Trận thắng: 57
-
36.
Hibernate1
Hibernate1
BR (#36)
GrandMaster
LP: 463
Trận thắng: 60
-
37.
berg
berg
BR (#37)
GrandMaster
LP: 456
Trận thắng: 48
-
38.
no one knows us
no one knows us
BR (#38)
GrandMaster
LP: 452
Trận thắng: 36
-
39.
esA
esA
BR (#39)
GrandMaster
LP: 450
Trận thắng: 52
-
40.
TOMNAMZINHO
TOMNAMZINHO
BR (#40)
GrandMaster
LP: 439
Trận thắng: 65
-
41.
come on 1v1
come on 1v1
BR (#41)
GrandMaster
LP: 436
Trận thắng: 66
-
42.
NovoJorge
NovoJorge
BR (#42)
GrandMaster
LP: 435
Trận thắng: 48
-
43.
Evrot
Evrot
BR (#43)
GrandMaster
LP: 432
Trận thắng: 44
-
44.
Kennzy
Kennzy
BR (#44)
GrandMaster
LP: 425
Trận thắng: 51
-
45.
repentance
repentance
BR (#45)
GrandMaster
LP: 414
Trận thắng: 47
-
46.
SYA Quëiroz
SYA Quëiroz
BR (#46)
GrandMaster
LP: 412
Trận thắng: 85
-
47.
1998AD
1998AD
BR (#47)
GrandMaster
LP: 405
Trận thắng: 79
-
48.
RGW Killuá
RGW Killuá
BR (#48)
GrandMaster
LP: 405
Trận thắng: 56
-
49.
Bulecha
Bulecha
BR (#49)
GrandMaster
LP: 401
Trận thắng: 55
-
50.
MUJA CK
MUJA CK
BR (#50)
GrandMaster
LP: 394
Trận thắng: 51
-
51.
Redentor
Redentor
BR (#51)
GrandMaster
LP: 392
Trận thắng: 62
-
52.
TitaN
TitaN
BR (#52)
GrandMaster
LP: 391
Trận thắng: 31
-
53.
GLX Drake
GLX Drake
BR (#53)
GrandMaster
LP: 389
Trận thắng: 60
-
54.
Skzero
Skzero
BR (#54)
GrandMaster
LP: 385
Trận thắng: 63
-
55.
dontbeordinary
dontbeordinary
BR (#55)
GrandMaster
LP: 382
Trận thắng: 67
-
56.
paiN tinownsx
paiN tinownsx
BR (#56)
GrandMaster
LP: 381
Trận thắng: 50
-
57.
TonyElTigre
TonyElTigre
BR (#57)
GrandMaster
LP: 370
Trận thắng: 56
-
58.
Dikih
Dikih
BR (#58)
GrandMaster
LP: 370
Trận thắng: 54
-
59.
Renanzinhoooo
Renanzinhoooo
BR (#59)
GrandMaster
LP: 369
Trận thắng: 42
-
60.
Saint1
Saint1
BR (#60)
GrandMaster
LP: 368
Trận thắng: 49
-
61.
Please
Please
BR (#61)
GrandMaster
LP: 366
Trận thắng: 87
-
62.
RED JoJo 7
RED JoJo 7
BR (#62)
GrandMaster
LP: 366
Trận thắng: 30
-
63.
Ekihd
Ekihd
BR (#63)
GrandMaster
LP: 359
Trận thắng: 65
-
64.
Agro é téc
Agro é téc
BR (#64)
GrandMaster
LP: 358
Trận thắng: 87
-
65.
pimpimenta
pimpimenta
BR (#65)
GrandMaster
LP: 356
Trận thắng: 42
-
66.
Tw TV Droplol1
Tw TV Droplol1
BR (#66)
GrandMaster
LP: 353
Trận thắng: 54
-
67.
a Seithr
a Seithr
BR (#67)
GrandMaster
LP: 351
Trận thắng: 41
-
68.
RED flare
RED flare
BR (#68)
GrandMaster
LP: 345
Trận thắng: 59
-
69.
Snaker1
Snaker1
BR (#69)
GrandMaster
LP: 340
Trận thắng: 43
-
70.
ttv azeklol
ttv azeklol
BR (#70)
GrandMaster
LP: 339
Trận thắng: 39
-
71.
Killing Time
Killing Time
BR (#71)
GrandMaster
LP: 337
Trận thắng: 61
-
72.
SOUGAGAGO RAÍZ
SOUGAGAGO RAÍZ
BR (#72)
GrandMaster
LP: 335
Trận thắng: 36
-
73.
OU LORD
OU LORD
BR (#73)
GrandMaster
LP: 334
Trận thắng: 62
-
74.
true setter
true setter
BR (#74)
GrandMaster
LP: 330
Trận thắng: 38
-
75.
joZË
BR (#75)
GrandMaster
LP: 328
Trận thắng: 60
-
76.
lord semi
lord semi
BR (#76)
GrandMaster
LP: 328
Trận thắng: 43
-
77.
é o focus
é o focus
BR (#77)
GrandMaster
LP: 322
Trận thắng: 62
-
78.
PIJACK
PIJACK
BR (#78)
GrandMaster
LP: 319
Trận thắng: 53
-
79.
TxKetsui
TxKetsui
BR (#79)
GrandMaster
LP: 318
Trận thắng: 98
-
80.
kadaki
kadaki
BR (#80)
GrandMaster
LP: 318
Trận thắng: 79
-
81.
PROBLEMA 03
PROBLEMA 03
BR (#81)
GrandMaster
LP: 318
Trận thắng: 36
-
82.
Leviye
Leviye
BR (#82)
GrandMaster
LP: 316
Trận thắng: 43
-
83.
Rag1
Rag1
BR (#83)
GrandMaster
LP: 314
Trận thắng: 49
-
84.
LUQQUE AK TROVAO
LUQQUE AK TROVAO
BR (#84)
GrandMaster
LP: 313
Trận thắng: 47
Bạch kim IV
LP: 93
Trận thắng: 15
85.
LLKO
LLKO
BR (#85)
GrandMaster
LP: 313
Trận thắng: 44
-
86.
crus2
crus2
BR (#86)
GrandMaster
LP: 312
Trận thắng: 49
-
87.
Tar2an
Tar2an
BR (#87)
GrandMaster
LP: 311
Trận thắng: 30
-
88.
mïke
mïke
BR (#88)
GrandMaster
LP: 308
Trận thắng: 67
-
89.
VRX Yupps
VRX Yupps
BR (#89)
GrandMaster
LP: 302
Trận thắng: 32
-
90.
Sparked
Sparked
BR (#90)
GrandMaster
LP: 297
Trận thắng: 66
-
91.
LOUD Brance X
LOUD Brance X
BR (#91)
GrandMaster
LP: 296
Trận thắng: 42
-
92.
HOMI DAS CAVERNA
HOMI DAS CAVERNA
BR (#92)
GrandMaster
LP: 295
Trận thắng: 68
-
93.
Pemire State
Pemire State
BR (#93)
GrandMaster
LP: 295
Trận thắng: 53
Bạch kim IV
LP: 82
Trận thắng: 4
94.
zBoolinha
zBoolinha
BR (#94)
GrandMaster
LP: 294
Trận thắng: 58
-
95.
Fizz SENAI
Fizz SENAI
BR (#95)
GrandMaster
LP: 293
Trận thắng: 44
-
96.
Olkaida
Olkaida
BR (#96)
GrandMaster
LP: 289
Trận thắng: 38
-
97.
Lynxmon
Lynxmon
BR (#97)
GrandMaster
LP: 289
Trận thắng: 36
-
98.
FPXzhaoBIÓLOGO69
FPXzhaoBIÓLOGO69
BR (#98)
GrandMaster
LP: 286
Trận thắng: 55
Bạch kim IV
LP: 45
Trận thắng: 14
99.
SÉRJÃO AK TROVÃO
SÉRJÃO AK TROVÃO
BR (#99)
GrandMaster
LP: 286
Trận thắng: 37
-
100.
goku chan
goku chan
BR (#100)
GrandMaster
LP: 284
Trận thắng: 43
-
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: