Cơ sở dữ liệu thẻ bài LoR Cards

Tên
Loại thẻ bài
Tấn công
Máu
Mana
Từ khóa
Khu vực
Độ hiếm
Xếp hạng
Ảnh
Khu vực Thẻ bài Phí tổn Độ phổ biến Tỉ lệ thắng khi trong Deck Tỉ lệ thắng khi rút ra
Shadow Isles
Glimpse Beyond
Glimpse Beyond
2
Shadow Isles
Vengeance
Vengeance
7
Shadow Isles
Vile Feast
Vile Feast
2
Shadow Isles
Elise
Elise
2
Demacia
Single Combat
Single Combat
2
Shadow Isles
Withering Wail
Withering Wail
5
Shadow Isles
The Ruination
The Ruination
9
Ionia
Deny
Deny
4
Freljord
Omen Hawk
Omen Hawk
1
Shadow Isles
Hapless Aristocrat
Hapless Aristocrat
1
Shadow Isles
Grasp of the Undying
Grasp of the Undying
5
Piltover & Zaun
Mystic Shot
Mystic Shot
2
Freljord
Kindly Tavernkeeper
Kindly Tavernkeeper
3
Freljord
Avarosan Hearthguard
Avarosan Hearthguard
5
Freljord
Tryndamere
Tryndamere
8
Noxus
House Spider
House Spider
2
Shadow Isles
Doombeast
Doombeast
3
Demacia
Fleetfeather Tracker
Fleetfeather Tracker
1
Freljord
Braum
Braum
4
Freljord
Avalanche
Avalanche
4
Bilgewater
Salvage
Salvage
4
Shadow Isles
Commander Ledros
Commander Ledros
9
Bilgewater
Fortune Croaker
Fortune Croaker
2
Noxus
Captain Farron
Captain Farron
8
Bilgewater
Zap Sprayfin
Zap Sprayfin
4
Noxus
Arachnoid Sentry
Arachnoid Sentry
3
Targon
Pale Cascade
Pale Cascade
2
Bilgewater
Jagged Butcher
Jagged Butcher
1
Noxus
Precious Pet
Precious Pet
1
Shadow Isles
Atrocity
Atrocity
6
Freljord
Flash Freeze
Flash Freeze
3
Freljord
Babbling Bjerg
Babbling Bjerg
4
Bilgewater
Twisted Fate
Twisted Fate
4
Freljord
Take Heart
Take Heart
3
Freljord
Alpha Wildclaw
Alpha Wildclaw
6
Demacia
Judgment
Judgment
8
Demacia
Brightsteel Protector
Brightsteel Protector
2
Ionia
Zed
Zed
3
Piltover & Zaun
Thermogenic Beam
Thermogenic Beam
0
Shadow Isles
Go Hard
Go Hard
1
Bilgewater
Dreadway Deckhand
Dreadway Deckhand
2
Freljord
Avarosan Sentry
Avarosan Sentry
2
Shadow Isles
Black Spear
Black Spear
3
Noxus
Darius
Darius
6
Shadow Isles
Chronicler of Ruin
Chronicler of Ruin
4
Ionia
Shadow Assassin
Shadow Assassin
3
Demacia
Laurent Protege
Laurent Protege
3
Bilgewater
Gangplank
Gangplank
5
Demacia
Cithria the Bold
Cithria the Bold
6
Freljord
They Who Endure
They Who Endure
7
Piltover & Zaun
Get Excited!
Get Excited!
3
Noxus
Decimate
Decimate
5
Freljord
Icevale Archer
Icevale Archer
2
Demacia
Riposte
Riposte
4
Demacia
Garen
Garen
5
Shadow Isles
Stalking Shadows
Stalking Shadows
2
Demacia
Cithria of Cloudfield
Cithria of Cloudfield
1
Demacia
Vanguard Sergeant
Vanguard Sergeant
3
Targon
Guiding Touch
Guiding Touch
2
Shadow Isles
Kalista
Kalista
3
Freljord
Avarosan Marksman
Avarosan Marksman
3
Bilgewater
Pool Shark
Pool Shark
1
Demacia
Concerted Strike
Concerted Strike
5
Targon
Hush
Hush
2
Shadow Isles
The Undying
The Undying
3
Ionia
Will of Ionia
Will of Ionia
5
Noxus
Crowd Favorite
Crowd Favorite
4
Demacia
Laurent Bladekeeper
Laurent Bladekeeper
4
Noxus
Culling Strike
Culling Strike
3
Freljord
Mighty Poro
Mighty Poro
3
Ionia
Twin Disciplines
Twin Disciplines
3
Shadow Isles
Cursed Keeper
Cursed Keeper
2
Shadow Isles
Brood Awakening
Brood Awakening
6
Noxus
Might
Might
3
Demacia
Vanguard Defender
Vanguard Defender
2
Demacia
Sharpsight
Sharpsight
2
Freljord
Harsh Winds
Harsh Winds
6
Demacia
Lux
Lux
6
Demacia
Screeching Dragon
Screeching Dragon
5
Demacia
Redoubled Valor
Redoubled Valor
6
Freljord
Starlit Seer
Starlit Seer
2
Demacia
Fiora
Fiora
3
Ionia
Spirit's Refuge
Spirit's Refuge
4
Shadow Isles
Phantom Prankster
Phantom Prankster
3
Ionia
Shen
Shen
4
Freljord
Troll Chant
Troll Chant
2
Ionia
Dawn and Dusk
Dawn and Dusk
6
Ionia
Rivershaper
Rivershaper
3
Demacia
Radiant Strike
Radiant Strike
1
Piltover & Zaun
Jinx
Jinx
4
Demacia
Relentless Pursuit
Relentless Pursuit
3
Ionia
Greenglade Duo
Greenglade Duo
2
Demacia
Brightsteel Formation
Brightsteel Formation
9
Freljord
Ashe
Ashe
4
Piltover & Zaun
Rummage
Rummage
1
Targon
Bastion
Bastion
4
Noxus
Legion Saboteur
Legion Saboteur
1
Noxus
Noxian Fervor
Noxian Fervor
3
Shadow Isles
Ravenous Butcher
Ravenous Butcher
0
Ionia
Jeweled Protector
Jeweled Protector
5
Noxus
Legion Rearguard
Legion Rearguard
1
Shadow Isles
Unspeakable Horror
Unspeakable Horror
2
Piltover & Zaun
Statikk Shock
Statikk Shock
4
Shadow Isles
The Harrowing
The Harrowing
9
Noxus
Legion Grenadier
Legion Grenadier
2
Noxus
Imperial Demolitionist
Imperial Demolitionist
2
Shadow Isles
Wraithcaller
Wraithcaller
4
Noxus
Decisive Maneuver
Decisive Maneuver
5
Ionia
The Empyrean
The Empyrean
7
Ionia
Greenglade Caretaker
Greenglade Caretaker
1
Noxus
Blade's Edge
Blade's Edge
1
Freljord
Sejuani
Sejuani
6
Shadow Isles
Arachnoid Horror
Arachnoid Horror
2
Shadow Isles
Crumble
Crumble
5
Targon
Astral Protection
Astral Protection
4
Shadow Isles
Frenzied Skitterer
Frenzied Skitterer
3
Noxus
Ravenous Flock
Ravenous Flock
1
Freljord
Avarosan Trapper
Avarosan Trapper
3
Piltover & Zaun
Chump Whump
Chump Whump
4
Noxus
Arachnoid Host
Arachnoid Host
5
Freljord
Wyrding Stones
Wyrding Stones
3
Freljord
Brittle Steel
Brittle Steel
1
Targon
Star Spring
Star Spring
2
Targon
Soraka
Soraka
3
Ionia
Concussive Palm
Concussive Palm
4
Noxus
Draven
Draven
3
Piltover & Zaun
Augmented Experimenter
Augmented Experimenter
6
Shadow Isles
The Rekindler
The Rekindler
7
Shadow Isles
Scuttlegeist
Scuttlegeist
10
Piltover & Zaun
Ezreal
Ezreal
3
Shadow Isles
Blighted Caretaker
Blighted Caretaker
3
Freljord
Rimetusk Shaman
Rimetusk Shaman
5
Piltover & Zaun
Flame Chompers!
Flame Chompers!
2
Noxus
Noxian Guillotine
Noxian Guillotine
3
Targon
Broadbacked Protector
Broadbacked Protector
4
Freljord
Catalyst of Aeons
Catalyst of Aeons
5
Shadow Isles
Warden's Prey
Warden's Prey
1
Targon
Solari Soldier
Solari Soldier
1
Piltover & Zaun
Teemo
Teemo
1
Ionia
Scaled Snapper
Scaled Snapper
3
Shadow Isles
Mark of the Isles
Mark of the Isles
1
Piltover & Zaun
Jury-Rig
Jury-Rig
1
Bilgewater
Tahm Kench
Tahm Kench
4
Demacia
Prismatic Barrier
Prismatic Barrier
3
Freljord
Winter's Breath
Winter's Breath
7
Targon
Aurelion Sol
Aurelion Sol
10
Bilgewater
Miss Fortune
Miss Fortune
3
Bilgewater
Crackshot Corsair
Crackshot Corsair
1
Freljord
Elixir of Iron
Elixir of Iron
1
Bilgewater
Abyssal Eye
Abyssal Eye
5
Bilgewater
Crusty Codger
Crusty Codger
1
Targon
Star Shepherd
Star Shepherd
1
Ionia
Health Potion
Health Potion
1
Freljord
Lonely Poro
Lonely Poro
1
Shadow Isles
Barkbeast
Barkbeast
1
Targon
Starshaping
Starshaping
5
Piltover & Zaun
Boomcrew Rookie
Boomcrew Rookie
2
Targon
Sunblessed Vigor
Sunblessed Vigor
2
Bilgewater
Make it Rain
Make it Rain
3
Bilgewater
Nautilus
Nautilus
7
Bilgewater
Boxtopus
Boxtopus
2
Shadow Isles
Hecarim
Hecarim
6
Freljord
Feel The Rush
Feel The Rush
12
Targon
Solari Priestess
Solari Priestess
3
Shadow Isles
Thresh
Thresh
5
Shadow Isles
Maokai
Maokai
4
Bilgewater
Devourer of the Depths
Devourer of the Depths
6
Bilgewater
Jaull Hunters
Jaull Hunters
3
Noxus
Trifarian Shieldbreaker
Trifarian Shieldbreaker
5
Bilgewater
Dreg Dredgers
Dreg Dredgers
1
Ionia
Yasuo
Yasuo
4
Ionia
Steel Tempest
Steel Tempest
2
Noxus
Death's Hand
Death's Hand
3
Noxus
Iron Ballista
Iron Ballista
3
Ionia
Nopeify!
Nopeify!
2
Piltover & Zaun
Progress Day!
Progress Day!
8
Freljord
Trundle
Trundle
5
Shadow Isles
Deadbloom Wanderer
Deadbloom Wanderer
3
Shadow Isles
Stygian Onlooker
Stygian Onlooker
1
Targon
Solari Shieldbearer
Solari Shieldbearer
2
Bilgewater
Petty Officer
Petty Officer
3
Noxus
Swain
Swain
5
Piltover & Zaun
Academy Prodigy
Academy Prodigy
2
Freljord
Battle Fury
Battle Fury
8
Freljord
Anivia
Anivia
6
Targon
The Infinite Mindsplitter
The Infinite Mindsplitter
8
Bilgewater
Jettison
Jettison
1
Freljord
Entreat
Entreat
2
Piltover & Zaun
Sump Dredger
Sump Dredger
3
Piltover & Zaun
Astute Academic