สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา
มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: