สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: