รีเพลย์ล่าสุด

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:17)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:17) ชนะ
0 / 6 / 0
137 CS - 6.2k ทอง
Doran's ShieldSunfire AegisPlated SteelcapsTiamat
Stealth Ward
Refillable PotionCloth ArmorBootsDivine Sunderer
Ravenous HydraDoran's BladeStealth Ward
7 / 1 / 6
163 CS - 9.7k ทอง
1 / 7 / 3
105 CS - 6.1k ทอง
Control WardGoredrinkerPlated SteelcapsPickaxe
Long SwordEye of the Herald
PhagePickaxeProwler's ClawPlated Steelcaps
Control WardOracle Lens
5 / 2 / 5
123 CS - 7.9k ทอง
4 / 4 / 1
165 CS - 8.4k ทอง
Ionian Boots of LucidityLong SwordLong SwordDoran's Blade
MuramanaEclipseStealth Ward
BootsZhonya's HourglassEverfrostAmplifying Tome
Dark SealDoran's ShieldFarsight Alteration
8 / 4 / 3
136 CS - 8.9k ทอง
6 / 4 / 1
142 CS - 8.3k ทอง
Doran's BladeBoots of SwiftnessPickaxeSerrated Dirk
GaleforceCloak of AgilityFarsight Alteration
Kraken SlayerThe CollectorBootsDoran's Blade
Farsight Alteration
8 / 3 / 4
147 CS - 9.8k ทอง
1 / 9 / 7
21 CS - 5.6k ทอง
Lost ChapterShard of True IceSorcerer's ShoesFiendish Codex
Dark SealOracle Lens
Mobility BootsMoonstone RenewerAmplifying TomeTargon's Buckler
Forbidden IdolOracle Lens
2 / 3 / 14
26 CS - 6.3k ทอง
(11.1)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (17:50)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (17:50) ชนะ
2 / 3 / 0
91 CS - 5k ทอง
Black CleaverMercury's TreadsStealth Ward
Doran's ShieldBramble VestTotal Biscuit of Everlasting WillSunfire Aegis
Plated SteelcapsRuby CrystalStealth Ward
1 / 0 / 3
144 CS - 6.9k ทอง
0 / 2 / 1
131 CS - 5.7k ทอง
Immortal ShieldbowTiamatBootsOracle Lens
Refillable PotionGoredrinkerPlated SteelcapsCaulfield's Warhammer
Eye of the Herald
10 / 0 / 0
92 CS - 8.4k ทอง
0 / 4 / 1
142 CS - 5.5k ทอง
Luden's TempestAmplifying TomeSlightly Magical FootwearDoran's Ring
Stealth Ward
Broken StopwatchDoran's RingLost ChapterSorcerer's Shoes
Blasting WandStealth Ward
1 / 1 / 3
113 CS - 5.4k ทอง
1 / 5 / 0
124 CS - 5.4k ทอง
Boots of SwiftnessGaleforceLong SwordStealth Ward
Refillable PotionLuden's TempestNeedlessly Large RodDoran's Ring
BootsFarsight Alteration
4 / 2 / 4
132 CS - 7.2k ทอง
0 / 3 / 1
17 CS - 3.5k ทอง
Targon's BucklerRefillable PotionKindlegemMercury's Treads
Null-Magic MantleOracle Lens
Moonstone RenewerShard of True IceBoots of SwiftnessFaerie Charm
Oracle Lens
1 / 0 / 9
8 CS - 5.5k ทอง
(11.1)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (23:10)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (23:10) ชนะ
5 / 5 / 5
151 CS - 8.8k ทอง
Hextech RocketbeltControl WardZhonya's HourglassSorcerer's Shoes
Blighting JewelFarsight Alteration
StridebreakerSterak's GageWinged MoonplateExecutioner's Calling
Ruby CrystalMercury's TreadsStealth Ward
6 / 3 / 4
188 CS - 11.6k ทอง
3 / 5 / 2
112 CS - 7.6k ทอง
Control WardRefillable PotionGoredrinkerPickaxe
Ionian Boots of LucidityPhageOracle Lens
Refillable PotionMoonstone RenewerMobility BootsStaff of Flowing Water
Forbidden IdolOracle Lens
5 / 3 / 9
131 CS - 9.6k ทอง
0 / 6 / 5
130 CS - 6.5k ทอง
Doran's BladeRefillable PotionBootsBlade of The Ruined King
NoonquiverCloak of AgilityStealth Ward
Corrupting PotionHextech RocketbeltSorcerer's ShoesLich Bane
Dark SealFiendish CodexStealth Ward
9 / 3 / 5
165 CS - 11.6k ทอง
7 / 5 / 4
165 CS - 9.9k ทอง
Plated SteelcapsControl WardImmortal ShieldbowBloodthirster
Serrated DirkFarsight Alteration
The CollectorBerserker's GreavesGaleforceDoran's Blade
Farsight Alteration
4 / 4 / 2
187 CS - 9.9k ทอง
1 / 4 / 10
30 CS - 5.6k ทอง
Mobility BootsLocket of the Iron SolariBulwark of the MountainControl Ward
Cloth ArmorOracle Lens
Locket of the Iron SolariRunesteel SpauldersMercury's TreadsCloth Armor
Oracle Lens
1 / 3 / 10
27 CS - 6.2k ทอง
(11.1)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (25:55)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (25:55) ชนะ
4 / 8 / 1
175 CS - 9.5k ทอง
Doran's BladeGoredrinkerStopwatchPlated Steelcaps
Sterak's GageCloth ArmorStealth Ward
Titanic HydraPhageBramble VestSunfire Aegis
Plated SteelcapsStealth Ward
7 / 3 / 9
148 CS - 11.5k ทอง
8 / 6 / 4
145 CS - 11k ทอง
Control WardHextech RocketbeltZhonya's HourglassNashor's Tooth
Sorcerer's ShoesOracle Lens
Divine SundererRefillable PotionPlated SteelcapsSterak's Gage
Spectre's CowlControl WardOracle Lens
6 / 0 / 7
160 CS - 10.7k ทอง
2 / 7 / 0
157 CS - 7.7k ทอง
Immortal ShieldbowBerserker's GreavesPickaxeDoran's Blade
Doran's ShieldCloak of AgilityStealth Ward
Corrupting PotionLuden's TempestTear of the GoddessMejai's Soulstealer
Sorcerer's ShoesMorellonomiconStealth Ward
3 / 3 / 9
188 CS - 10.7k ทอง
0 / 7 / 5
196 CS - 8.6k ทอง
Doran's BladeBerserker's GreavesKraken SlayerThe Collector
Control WardFarsight Alteration
GaleforceEssence ReaverBoots of SwiftnessInfinity Edge
Farsight Alteration
4 / 4 / 14
175 CS - 11k ทอง
0 / 5 / 8
42 CS - 6.1k ทอง
Bulwark of the MountainMobility BootsShurelya's BattlesongKindlegem
Control WardOracle Lens
Shard of True IceRedemptionControl WardChemtech Putrifier
Imperial MandateIonian Boots of LucidityOracle Lens
11 / 4 / 13
18 CS - 10.3k ทอง
(11.1)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:17)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:17) ชนะ
0 / 5 / 2
151 CS - 6.1k ทอง
Corrupting PotionDivine SundererMercury's TreadsRuby Crystal
Ruby CrystalStealth Ward
Doran's ShieldIonian Boots of LuciditySunfire AegisBramble Vest
TiamatRuby CrystalStealth Ward
2 / 1 / 9
140 CS - 7.8k ทอง
0 / 5 / 5
79 CS - 5.4k ทอง
Plated SteelcapsBramble VestGiant's BeltCloth Armor
Bami's CinderStealth Ward
Liandry's AnguishRefillable PotionSorcerer's ShoesBlasting Wand
Ruby CrystalAmplifying TomeStealth Ward
4 / 1 / 7
141 CS - 8k ทอง
2 / 3 / 2
137 CS - 7.1k ทอง
Amplifying TomeLuden's TempestIonian Boots of LuciditySeeker's Armguard
Doran's RingStealth Ward
Doran's BladeBlade of The Ruined KingBootsHearthbound Axe
KindlegemStealth Ward
4 / 4 / 2
164 CS - 8k ทอง
1 / 9 / 1
142 CS - 6.5k ทอง
Refillable PotionGaleforceBerserker's GreavesDoran's Blade
DaggerStealth Ward
Doran's BladeRefillable PotionKraken SlayerThe Collector
ZealBerserker's GreavesFarsight Alteration
11 / 2 / 6
165 CS - 11.2k ทอง
5 / 6 / 0
30 CS - 7.3k ทอง
Runesteel SpauldersMobility BootsRefillable PotionDuskblade of Draktharr
Serrated DirkLong SwordOracle Lens
Bulwark of the MountainLocket of the Iron SolariMercury's TreadsLich Bane
Control WardOracle Lens
7 / 0 / 7
38 CS - 7.7k ทอง
(11.1)