รีเพลย์ล่าสุด

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:34)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:34) แพ้
2 / 0 / 6
104 CS - 6.4k ทอง
Refillable PotionDoran's ShieldBlack CleaverJaurim's Fist
Ninja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
Long SwordYoumuu's GhostbladeRefillable PotionDoran's Blade
Doran's BladeSlightly Magical BootsWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 6 / 0
102 CS - 5k ทอง
14 / 0 / 3
129 CS - 9.7k ทอง
Refillable PotionSorcerer's ShoesHextech Protobelt-01Enchantment: Runic Echoes
Amplifying TomeDark SealOracle Lens
Enchantment: CinderhulkRefillable PotionBoots of SwiftnessOracle Lens
0 / 4 / 1
67 CS - 3.9k ทอง
3 / 1 / 6
123 CS - 7.2k ทอง
Duskblade of DraktharrBoots of MobilityCorrupting PotionSerrated Dirk
Oracle Lens
Serrated DirkDuskblade of DraktharrSlightly Magical BootsLong Sword
Long SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 4 / 1
106 CS - 5.4k ทอง
6 / 1 / 5
130 CS - 7.9k ทอง
Boots of SwiftnessExecutioner's CallingDaggerZeal
StormrazorFarsight Alteration
Bilgewater CutlassRefillable PotionBerserker's GreavesDoran's Blade
CullWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 6 / 0
96 CS - 4.2k ทอง
0 / 0 / 11
21 CS - 4.7k ทอง
Targon's BucklerRighteous GloryControl WardBoots of Swiftness
Oracle Lens
Athene's Unholy GrailFrostfangOracle Lens
0 / 5 / 1
1 CS - 2.9k ทอง
(10.20)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (18:14)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (18:14) ชนะ
3 / 6 / 2
77 CS - 5.3k ทอง
Doran's BladeDoran's BladeTrinity ForceLong Sword
Rejuvenation BeadSlightly Magical BootsWarding Totem (เครื่องประดับ)
Bramble VestRuby CrystalSunfire CapeSorcerer's Shoes
Ruby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 1 / 5
143 CS - 8.9k ทอง
4 / 5 / 3
114 CS - 6.8k ทอง
Hunter's TalismanRefillable PotionTrinity ForceNinja Tabi
Vampiric ScepterWarding Totem (เครื่องประดับ)
Perfectly Timed StopwatchRefillable PotionEnchantment: Runic EchoesOblivion Orb
Sorcerer's ShoesOracle Lens
3 / 2 / 4
113 CS - 7.3k ทอง
1 / 6 / 4
112 CS - 5.9k ทอง
Tear of the GoddessDoran's RingSeeker's ArmguardLost Chapter
Doran's RingBoots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
ZealRefillable PotionBlade of the Ruined KingDoran's Shield
DaggerBerserker's GreavesFarsight Alteration
6 / 4 / 6
153 CS - 9.6k ทอง
0 / 6 / 2
117 CS - 5.2k ทอง
Doran's BladeCullBerserker's GreavesPickaxe
Control WardB. F. SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeBerserker's GreavesPhantom DancerEssence Reaver
Farsight Alteration
11 / 0 / 2
186 CS - 10.9k ทอง
2 / 4 / 0
20 CS - 4k ทอง
Runesteel SpauldersRuby CrystalBoots of MobilityCloth Armor
Null-Magic MantleOracle Lens
Control WardBroken StopwatchBulwark of the MountainZeke's Convergence
Chain VestBoots of MobilityOracle Lens
3 / 3 / 14
23 CS - 6.9k ทอง
(10.20)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:29)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:29) ชนะ
2 / 2 / 0
156 CS - 7.8k ทอง
Doran's ShieldRavenous HydraMercury's TreadsSheen
PhageControl WardWarding Totem (เครื่องประดับ)
Ninja TabiDoran's ShieldRuby CrystalBami's Cinder
Chain VestBramble VestFarsight Alteration
2 / 0 / 2
144 CS - 6.5k ทอง
3 / 1 / 0
144 CS - 7.1k ทอง
Enchantment: WarriorPhageNinja TabiRuby Crystal
Long SwordOracle Lens
Amplifying TomeBlasting WandAmplifying TomeEnchantment: Runic Echoes
Mejai's SoulstealerSorcerer's ShoesFarsight Alteration
6 / 1 / 1
144 CS - 8.4k ทอง
0 / 3 / 1
144 CS - 6.1k ทอง
Corrupting PotionRod of AgesBoots of SpeedCloth Armor
Fiendish CodexOracle Lens
TiamatRefillable PotionDuskblade of DraktharrIonian Boots of Lucidity
Long SwordLong SwordOracle Lens
2 / 2 / 1
128 CS - 6.5k ทอง
1 / 4 / 2
142 CS - 6.7k ทอง
Doran's BladeManamuneBoots of SpeedSanguine Blade
DaggerWarding Totem (เครื่องประดับ)
SheenNinja TabiDoran's ShieldManamune
Farsight Alteration
1 / 3 / 4
153 CS - 6.8k ทอง
1 / 2 / 2
11 CS - 4.6k ทอง
Black CleaverExecutioner's CallingHarrowing CrescentSlightly Magical Boots
Oracle Lens
FrostfangFaerie CharmAthene's Unholy GrailDark Seal
Faerie CharmOracle Lens
1 / 1 / 8
1 CS - 4.8k ทอง
(10.20)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (18:51)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (18:51) แพ้
5 / 2 / 6
142 CS - 9k ทอง
StormrazorBlade of the Ruined KingMercury's TreadsOracle Lens
Doran's ShieldRuby CrystalBlasting WandNinja Tabi
Seeker's ArmguardAmplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 5 / 4
103 CS - 5.5k ทอง
15 / 1 / 5
120 CS - 10.8k ทอง
Lich BaneMejai's SoulstealerNeedlessly Large RodBlasting Wand
Enchantment: Runic EchoesSorcerer's ShoesOracle Lens
Enchantment: WarriorBlack CleaverLong SwordRefillable Potion
Control WardBoots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 7 / 3
90 CS - 6.9k ทอง
3 / 6 / 7
95 CS - 6.8k ทอง
Hextech Protobelt-01Lost ChapterDoran's RingIonian Boots of Lucidity
Oracle Lens
Trinity ForceMercury's TreadsExecutioner's CallingKindlegem
Warding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 7 / 1
106 CS - 7.2k ทอง
5 / 1 / 5
172 CS - 9.8k ทอง
Control WardRunaan's HurricaneBlade of the Ruined KingDoran's Shield
Berserker's GreavesB. F. SwordFarsight Alteration
Slightly Magical BootsRefillable PotionManamuneKindlegem
Doran's BladeWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 4 / 3
98 CS - 4.9k ทอง
0 / 2 / 18
2 CS - 5.4k ทอง
Athene's Unholy GrailMejai's SoulstealerFrostfangAether Wisp
Oracle Lens
Control WardRelic ShieldAthene's Unholy GrailBoots of Swiftness
Oracle Lens
1 / 5 / 5
13 CS - 3.9k ทอง
(10.20)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (23:28)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (23:28) แพ้
11 / 3 / 10
147 CS - 11.9k ทอง
Blade of the Ruined KingBlack CleaverNinja TabiB. F. Sword
Caulfield's WarhammerExecutioner's CallingWarding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionLong SwordDoran's ShieldAegis of the Legion
Black CleaverMercury's TreadsFarsight Alteration
0 / 9 / 0
134 CS - 6.9k ทอง
16 / 4 / 9
131 CS - 11.4k ทอง
Oblivion OrbEnchantment: Runic EchoesMejai's SoulstealerBanshee's Veil
Sorcerer's ShoesOracle Lens
Refillable PotionSorcerer's ShoesHextech Protobelt-01Enchantment: Runic Echoes
Amplifying TomeDark SealOracle Lens
2 / 11 / 6
88 CS - 7.2k ทอง
3 / 3 / 9
140 CS - 9.3k ทอง
Seeker's ArmguardCorrupting PotionBroken StopwatchMercury's Treads
Lich BaneRod of AgesFarsight Alteration
Corrupting PotionHextech GLP-800Twin ShadowsDark Seal
Doran's RingIonian Boots of LucidityOracle Lens
2 / 5 / 7
152 CS - 8.3k ทอง
6 / 2 / 13
183 CS - 10.8k ทอง
Ionian Boots of LucidityDoran's BladeMuramanaExecutioner's Calling
Trinity ForceLong SwordFarsight Alteration
Essence ReaverBloodthirsterInfinity EdgeBerserker's Greaves
Farsight Alteration
9 / 7 / 3
178 CS - 11.9k ทอง
2 / 2 / 23
29 CS - 7.2k ทอง
Control WardTargon's BucklerShurelya's ReverieBoots of Swiftness
Athene's Unholy GrailFaerie CharmOracle Lens
Faerie CharmControl WardRunesteel SpauldersGargoyle Stoneplate
Faerie CharmBoots of MobilityOracle Lens
1 / 6 / 10
26 CS - 5.5k ทอง
(10.20)