Cắm mắt

Tỉ lệ thắng dựa trên sự khác nhau của mắt cắmTỉ lệ thắng dựa trên số mắt cắm


Mắt cắm mỗi vị trí

Vị trí Mắt
Top
Đi rừng
Mid
AD Carry
Hỗ trợ

Phụ kiện (ban đầu trận đấu)

Vị trí % (Bạch kim+)
Top Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Máy Quét Oracle
Đi rừng Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Máy Quét Oracle
Mid Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Máy Quét Oracle
AD Carry Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Máy Quét Oracle
Hỗ trợ Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Máy Quét Oracle

Phụ kiện (cuối trận đấu)

Vị trí % (Bạch kim+)
Top Máy Quét Oracle
Thấu Kính Viễn Thị
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Đi rừng Máy Quét Oracle
Thấu Kính Viễn Thị
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Mid Thấu Kính Viễn Thị
Máy Quét Oracle
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
AD Carry Thấu Kính Viễn Thị
Máy Quét Oracle
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Hỗ trợ Máy Quét Oracle
Thấu Kính Viễn Thị
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)

Cắm mắt (0-15 phút)

Cắm mắt (0-15 phút)

Cắm mắt (15-25 phút)

Cắm mắt (15-25 phút)

Cắm mắt (hơn 25 phút

Cắm mắt (hơn 25 phút
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: