สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: