สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: