สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา
มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: