สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: