สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: